NEWS
Back To News
The 4 most important economies in the world for startups

Mar 12, 2020

Kuala Lumpur dilihat sebagai sebuah bandar yang paling kondusif di rantau ini untuk membangunkan sebuah syarikat permulaan. Negara kita mempunyai Malaysia Digital Hub (MDH), iaitu sebuah inisiatif kerajaan yang memudahkan syarikat permulaan dari negara asing untuk mengembangkan perniagaan mereka di Malaysia; sekaligus merangsang ekonomi tanah air tercinta.

Untuk maklumat lanjut mengenai MDH, layari https://www.malaysiadigitalhub.my/

#LetsBuildTogether #MalaysiaHeartofDigitalASEAN #MDH #startupecosystem

View On Facebook
Turn your Facebook Page into a website, instantly.

Try now for 14 days FREE

No credit card required, unsubscribe at any time. pagevamp.com